ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนทหารกองหนุนเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แอปพลิเคชัน "ออมทรัพย์" พร้อมดาวน์โหลดแล้ววันนี้

ลืมไอดีผู้ใช้งาน(ID name) แอปพลิเคชัน "ออมทรัพย์"

ขอถอนดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก"

ชำระเงินปิดบัญชีเงินกู้ อทบ.ผ่าน QRCODE แอปพลิเคชัน "ออมทรัพย์"

ไลน์(LINE Official Account)กรมสวัสดิการทหารบกและกองการออมทรัพย์

เบอร์ติดต่อและไอดีไลน์ กองการออมทรัพย์ สก.ทบ.

แบบสอบถามสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการออมเงินของกำลังพล ทบ.

ประกาศเชิญชวนผู้เสนอราคา
การจำหน่ายหนี้ค้างนาน
กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกค้างนาน

การตรวจสอบสถานภาพเงิน อทบ.

โครงการบ้านธนารักษ์

สำหรับกำลังพล ทบ. ที่ประสบปัญหากับภัยธรรมชาติต่าง ๆ และโควิด-19

ปรับปรุงการกู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์เกินวงเงินฝาก

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การฝากเงิน อทบ.ปี 2565

กู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์เกินวงเงินฝาก 2 เท่า แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ใบนำฝากเงิน อทบ.ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

การไถ่ถอนโฉนดที่ดิน หรือ ขอคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน อทบ.

ห้ามใช้การโอนเงินผ่านตู้ ATM

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ กองการออมทรัพย์

ที่ตั้ง

กองการออมทรัพย์ ชั้น 2-3

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก

1139 ถนนเทอดดำริห์

แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

การจัดส่งเอกสาร

กรุณาจ่าหน้าซองถึง แผนกที่ต้องการติดต่อ  พร้อม ยศ ชื่อ สกุล หน่วย ของกำลังพลให้อ่านได้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการแจกจ่ายเอกสาร