แบบฟอร์ม อทบ.

แบบฟอร์ม อทบ.ทุกประเภท และเอกสารประกอบการทำเรื่อง อทบ.

ควร ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารก่อน ทำการพิมพ์ข้อมูล "วิธีการ ดาวน์โหลด"
คลิกเลือกที่ไฟล์ แล้วคลิก ดาวน์โหลดที่มุมขวาบน เป็นรูปลูกศรชี้ลง เลือกที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วจึงทำการพิมพ์ข้อมูล
แนะนำโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ควรเป็นโปรแกรม Adobe Acrobat หรือ Adobe Reader โหลดที่นี่
Adobe Reader สำหรับ winxp
Adobe Reader สำหรับ win7,8,10

เอกสารประกอบการทำเรื่อง อทบ.

ระเบียบ อทบ.