กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

 

หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ทดสอบร่างกายประจำปี 62 ครั้งที่ 1


กำลังพล กอท.สก.ทบ. ร่วมทดสอบร่างกาย
ประจำปี ครั้งที่ 1 โดยมี จก.สก.ทบ. เป็นประธานเปิดงาน
ณ กองกีฬา สก.ทบ.

จิตอาสาพัฒนาชุมชน


ผอ.กอท.สก.ทบ. นำกำลังพล กอท.สก.ทบ.
ร่วมกันทำจิตอาสา พัฒนาชุมชน
ณ บริเวณวัดพรหมวงศาราม

ออกกำลังกายประจำสัปดาห์


กำลังพล กอท.สก.ทบ. ร่วมออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์
ณ กอท.สก.ทบ.

ทำความสะอาด


กำลังพล กอท.สก.ทบ. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ อาคาร สก.ทบ.

อุ่นไอรัก


กำลังพล กอท.สก.ทบ. ร่วมกิจกรรม อุ่นไอรัก คลายความหนาว
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า