กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

 

หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีสวดพระพุทธมนต์


พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กอท.สก นำกำลังพล กอท.สก.ทบ.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล
และพิธีสวดพระพุทธมนต์
ณ. สโมสรทหารบกวิภาวดี-รังสิต
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค.62

จก.สก.ทบ.ตรวจเยี่ยม


พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ท่านใหม่
ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมหน่วย กอท.สก.ทบ.
และตรวจเยี่ยมตามแผนกต่าง ๆ
เพื่อรับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน
และพบปะกำลังพล กอท.สก.ทบ.